Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szczercowie

 

Nawigacja

 • Dobrowolna wpłata na rzecz Rady Rodziców wynosi w tym roku szkolnym 40 zł.

  Wpłaty dokonać można u skarbników klasowych lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

 • Dokumenty szkoły są do pobrania w zakładce "O szkole" - "Dokumenty szkolne"

   

 • Dokumenty przedszkola są do pobrania w zakładce "O przedszkolu" - "Dokumenty"

   

 • Edukacja ekologiczna na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

  W dniu 21.09.2012r. uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej w Szczercowie uczestniczyli w zajęciach edukacji ekologicznej na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Park obejmuje piękny pod względem krajobrazowym fragment Pasma Przedborsko – Małogoskiego na przedpolu Gór Świętokrzyskich. Uczniowie wraz z opiekunami zdobyli najwyższe naturalne wzniesienie w woj. łódzkim czyli wzniesienie „Fajna Rybka” (346 m n.p.m.) i nieco niższą Górę Bukową ( 335 m n. p. m.) – rezerwat leśny porastający wapienne wzgórze.

 • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2012/2013
 • - Obrazek 1                   - Obrazek 2

  W NASZEJ GMINIE REALIZOWANY JEST PROJEKT:

   „Indywidualizacja nauczania i wychowania  uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Szczerców”

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,          w ramach Priorytetu IX „Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

  Projekt obejmuje przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I – III.

  Celem głównym usługi jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I – III w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Szczerców

  Projekt skierowany do dzieci z klas I-III szkoły podstawowej

  W ramach projektu realizujemy:

  • zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania matematyczno - przyrodnicze
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
  • zajęcia logopedyczne

   

  Organizator:

  Gmina Szczerców

  Ul. Pułaskiego 8

  97-420 Szczerców

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

   

   

 • UWAGA ZMIANA KONTA!!!

  KONTO NA WYŻYWIENIE PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM ULEGA ZMIANIE .

  KONTO WAŻNE OD 10.03.2011 R.

  NUMER NOWEGO KONTA: 73 8973 0003 0100 0507 7086 0002